Capture d’écran 2021-03-12 023836.png

De acteurs van het dossier

"Privéleven" Ph. Laloux

Ze komen steeds terug tijdens het onderzoek. Wie zijn zij ?

153654703_10220917597663780_898291566952

Frank Robben

Er zou meer nodig zijn dan een krantenpagina om het cv te beschrijven van deze hoge ambtenaar, een groot architect van de digitalisering van administratieve diensten, het verzamelen, organiseren en verwerken, in een netwerk, van onze gegevens (gezondheid, sociale zekerheid…).

Een harde werker, autoritair, Vlaams ("francofoob" zeggen sommigen), loyaal aan CD&V, wordt hij soms omschreven als de Belgische "Big Brother". Meer genuanceerd, anderen lenen de vader SIS-kaart echte ambities in dienst van de staat.

Dankzij haar expertise is het van essentieel belang geworden voor alle regeringen.

Een teveel aan vertrouwen verwijten we steeds openlijker, waardoor hij (meer omwille van de efficiëntie dan kwaadwilligheid, zo zijn we verzekerd) de controle had over de hele keten van verwerking van onze persoonsgegevens.

Mathieu Michel

De staatssecretaris voor Digitalisering (MR), verantwoordelijk voor Privacy, wist waarschijnlijk niet in wat voor rotzooi hij zou komen te zitten door het overnemen van Philippe De Backer. Behendig geeft hij de bal terug aan het parlement.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Niettemin brak hij de scheiding der machten door zich uit te spreken in Soir (3 februari) en vervolgens in "aan" op La Première, toen hij het probleem van ODA kwalificeerde als een "interpersoonlijk conflict".

153698746_10220917614864210_213100961091

Een standpunt dat vooral in het noorden van het land wordt verdedigd. Terwijl het ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van Belgen "goed beschermd" zijn, zelfs als het systeem kan worden verbeterd, kondigt het een herziening van de wet op de privacy aan. De uitkomst, sommigen vrezen, zou alleen maar kunnen leiden tot een nieuwe ODA-structuur, die de bevoegdheden van Robben verder versterkt.

153734706_10220917611584128_454510169003

David Stevens

Hij volgt Willem Debeuckelaere op in 2019 wanneer de voormalige Privacycommissie de Autoriteit Persoonsgegevens (APD) wordt. Voortgestuwd in het kielzog van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG), heeft het nu de bevoegdheid om sancties op te leggen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

David Stevens neemt het eerste voorzitterschap op zich na veertien jaar aan de KULeuven (waar zijn vrouw een van de toonaangevende onderzoekers is op het gebied van privacy) en een periode als "DPO" (Data Protection Officer) bij Telenet. Dicht bij Frank Robben (van wie hij gezegend is), geniet hij de steun van de N-VA.

Steeds meer openlijk bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan onafhankelijkheid of zijn onderwerping aan politieke machten (vooral Vlaamse).

Verdedigt met trots de "proactiviteit" van de Autoriteit, stelt in Le Soir dat "de privacy van Belgen beter beschermd is dan ooit" en negeert de kritiek, het resultaat, zo zegt hij, van interpersoonlijke conflicten binnen de "APD.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA)

Het parlement

Daarnaast moet u er meer over weten.

Scheiding van bevoegdheden vereist, hij is het die de leden van de DPA benoemt en de budgetten vaststelt. En die er ook voor moet zorgen dat het onafhankelijk opereert.

153740375_10220917620384348_204318022411

De Commissie voor Justitie, onder voorzitterschap van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA, foto), werd herhaaldelijk geattendeerd op de problemen van juridische onverenigbaarheid voor ten minste drie leden van de Autoriteit en ging over tot verschillende hoorzittingen. Het debat draait in cirkels.

En soms, in het armworstelen tussen een Vlaams blok (dat eerder de stelling van een interpersoonlijk conflict verdedigt) en enkele Franstalige afgevaardigd